Project Description

HOTEL POĽANA, TATRANSKÁ JAVORINA

Architekti: Štefan Ďurkovič, Julián Hauskrecht, František Husovský, Štefan Svetko

Projekt: 1973 – 1974

Realizácia: 1975 – 1977

Úlohou autorov bolo navrhnúť objekt (v súčastnosti – 2017, Hotel Montfort), ktorý bude slúžiť na mimoriadne pracovné rokovania významných straníckych funkcionárov socialistických štátov. Budova stojí na miernom svahu v Tartranskej Javorine – centre niekdajšieho poľovníckeho revíru grófa Ch. K. von Hohenloheho. Súčasťou areálu sú dva detašované apartmány pre najvyšších štátnych predstaviteľov. Hlavný objekt tvroia dve časti s hmotami oblúkového tvaru zastrešené dvojplášťovými strechami. Navzájom sú previazané vstupným a spoločenským podlažím a vyššie dvoma vežami vertikálnych komunikačných jadier. Severná veža má hranolové a južná valcové hmotové prevedenie. Východná časť má tri podlažia, západná – ubytovacia je šesťpodlažná. Všetky izby sú orientované na juhozápad s výhľadom na hrebeň Belianskych Tatier. Kruhové tvarovanie je použité aj pri ďalších prvkoch – vyskytuje sa na terasách a balkónoch, v pôdoryse častí vystupujúcich z hlavnej hmoty, terénnych úpravách a aj tvare strechy apartmánov. Architektúra objektu je charakteristická pre rukopis Š. Svetka, jeho spoluautorstvo však bolo počas realizácie z politických dôvodov zastierané.

(zdroj textu: Architektúra na Slovensku v 20. storočí, M. Dulla, H. Moravčíková)
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-37
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-8
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-7
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-6
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-1
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-2
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-20
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-25
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-27
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-13
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-15
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-38
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-24
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-11
Hotel_Polana_Tatranska_Javorina-45