Project Description

DOM UMENIA, PIEŠŤANY

Architekt: Ferdinand Milučký

Projekt: 1969 – 1974

Realizácia: 1974 – 1980

Dom umenia slovenskej filharmónie je budova samostatne stojaca v parku, určená predovšetkým na koncerty. Architektonický výrazne a presvedčivo komponovaný objekt s hojným použitím holého betónu patrí medzi najlepšie architektove diela. Schodisko takmer na šírku budovy privádza návštevníkov do zaskleného vestibulu, kde sa prvý raz rozvíja farebná kombinácia rumelkovo červenej (strop, kovové prvky) a sivej i béžovej (betónové steny a ich obklad). V hlavnej sále (630 miest) architekt do tohto akordu inšpirovaného farebnosťou ľudových stavieb pridáva ešte sýtu modrú. Architektúra je presvedčivo a silne komponovaná – tvoria ju hutné a sošné tvary zbavené akejkoľvek priamej tradicionality a konvenčnosti. Jadrom dispozície je pravidelná obdĺžniková koncertná sieň s galériou pre telesne postihnutých. Objekt leží v kúpeľnom parku a jeho výrazné pôsobenie dopĺňajú mohutné topole.

(zdroj textu: Architektúra na Slovensku v 20. storočí, M. Dulla, H. Moravčíková)
Dom_umenia_Piestay_in-65
Dom_umenia_Piestay_in-5
Dom_umenia_Piestay_in-2
Dom_umenia_Piestay_in-4
Dom_umenia_Piestay_in-3
Dom_umenia_Piestay_in-63
Dom_umenia_Piestay_in-64
Dom_umenia_Piestay_in-58
Dom_umenia_Piestay_in-10
Dom_umenia_Piestay_in-16
Dom_umenia_Piestay_in-13
Dom_umenia_Piestay_in-21
Dom_umenia_Piestay_in-25
Dom_umenia_Piestay_in-37
Dom_umenia_Piestay_in-22
Dom_umenia_Piestay_in-43
Dom_umenia_Piestay_in-52
Dom_umenia_Piestay_in-49
Dom_umenia_Piestay_in-54
Dom_umenia_Piestay_in-36
Dom_umenia_Piestay_in-38
Dom_umenia_Piestay_in-32
Dom_umenia_Piestay_in-55
Dom_umenia_Piestay_in-55
Dom_umenia_Piestay_in-39
Dom_umenia_Piestay_in-61
Dom_umenia_Piestay_in-56
Dom_umenia_Piestay_in-60
Dom_umenia_Piestay_in-42