Loading...
MACHNÁČ2017-12-16T18:44:09+00:00

Project Description

LIEČEBNÝ DOM MACHNÁČ, TRENČIANSKE TEPLICE

Architekt: Jaromír Krejcar
súťaž: 1929
realizácia: 1932
Zapísané ako národná kultúrna pamiatka, momentálne opustené a chátrajúce.

Liečebný dom Machnáč, pôvodne známy ako „Masarykov liečebný dom pre Nemocenskú poisťovňu súkromných úradníkov a  zriadencov“ patrí medzi vrcholné diela funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Súťaž na jeho stavbu v  roku 1929 vyhral pražský architekt Jaromír Krejcar a  dodnes sa považuje za jeden z  najvýznamnejších medzinárodných príkladov európskeho funkcionalizmu.

Liečebný dom, pripomínajúci parník, otvorili 1. Júna 1932. Dom pozostáva z konštrukčného oceľobetónového skeletu, ktorý je rozdelený na dve prevádzkové časti – ubytovaciu a  spoločensko-stravovaciu, ktoré tvoria asymetrické T. Južnému priečeliu dominuje pravidelný raster balkónov. Nižšia spoločensko-stravovacia časť má výrazne zaoblené nárožia a celosklenené steny. Osobitná pozornosť bola venovaná vytvoreniu podmienok na relaxáciu pacientov – sprchy, solária a „pieskové pláže“ umiestnené na strešných terasách mali doplňovať účinok kúpeľnej liečby. Liečebný dom Machnáč bol pre svoje kvality zaradený do vôbec prvého Súpisu pamiatok na Slovensku v  roku 1969. Medzi kultúrne pamiatky ho zaradili až v  roku 1989 spolu s  ďalšími ikonickými stavbami slovenského funkcionalizmu ako Kúpalisko Zelená žaba, liečebný dom Palace v Sliači. Tato výnimočná funkcionalistická stavba bola nedávno zaradená do prestížnej svetovej publikácie Phaidon Atlas of World Architecture.

machnac-trencianske-teplice-1
machnac-trencianske-teplice-4
machnac-trencianske-teplice-3
machnac-trencianske-teplice-5
machnac-trencianske-teplice-2
machnac-trencianske-teplice-16
machnac-trencianske-teplice-8
machnac-trencianske-teplice-7
machnac-trencianske-teplice-6
machnac-trencianske-teplice-10
machnac-trencianske-teplice-9
machnac-trencianske-teplice-11
machnac-trencianske-teplice-15
https://i1.wp.com/photoplus.sk/wp-content/uploads/2015/11/Machnac-Trencianske-Teplice-12.jpg?w=1170
machnac-trencianske-teplice-13
machnac-trencianske-teplice-14